18

Zonne energie als alternatief

Zonne-energie is energie die wordt gewonnen uit de zon. Het kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken voor huizen, bedrijven en gemeenschappen. Zonne-energiesystemen werken door zonne-energie op te nemen en deze om te zetten in elektriciteit met behulp van zonnepanelen of geconcentreerde stroom.

Nu de kosten voor het implementeren van zonne-energie snel dalen, is de mogelijkheid om de zon te gebruiken als duurzame energiebron niet alleen realistisch, maar neemt ook toe. Zeker nu we niet meer afhankelijk kunnen zijn van fossiele brandstoffen zoals gas.

Hoe werkt zonne-energie?

De zon produceert enorme hoeveelheden energie die als licht naar de aarde komt en wordt omgezet in warmte wanneer deze een object raakt. Zonne-energiesystemen bestaan ​​uit zonnepanelen die zijn ontworpen om dat zonlicht om te zetten in bruikbare stroom.

Er zijn twee hoofdtypen panelen die worden gebruikt om zonne-energie op te vangen: fotovoltaïsche zonne-energie (zonnepanelen) en thermische zonnesystemen.

Fotovoltaïsche

Fotovoltaïsche (PV) panelen zijn goed voor meer dan 80% van de zonne-energiesystemen. Ze worden gebruikt wanneer het benodigde type energie elektriciteit is. Zonnepanelen bestaan ​​uit meerdere zonnecellen of fotovoltaïsche (PV) cellen. Elk zonnepaneel of PV-paneel maakt gebruik van halfgeleidermateriaal dat siliciumcellen bevat die reageren met fotonen van de zonnestralen.

Wanneer licht de cel raakt, wordt een deel geabsorbeerd in het halfgeleidermateriaal en worden de elektronen losgeslagen, waardoor ze kunnen stromen. Het resultaat is de opwekking van gelijkstroom (DC), die vervolgens wordt omgezet in wisselstroom (AC). De AC kan worden verzonden naar lokale energiedistributienetwerken om huizen en commerciële gebouwen van stroom te voorzien.

Als er meer elektriciteit wordt geproduceerd dan nodig is en het systeem wordt aangesloten op het lokale netwerk, kan het overschot worden teruggeleverd aan het landelijke elektriciteitsnet.

PV cellen

PV-cellen kunnen ook werken als ze niet op een net zijn aangesloten. Op zichzelf staande PV-systemen kunnen zonne-energie verzamelen en opslaan met interne mechanismen om die energie direct uit te voeren, zonder het gebruik van een elektriciteitsnet. De schaal van deze systemen kan variëren van kleine rekenmachines op zonne-energie tot energiesystemen met hoge capaciteit voor schuilplaatsen tegen natuurrampen.

Zonnepaneel bestaande uit fotovoltaïsche cellen

Fotovoltaïsche panelen gebruiken halfgeleidermaterialen die siliciumcellen bevatten die reageren met fotonen die in het zonlicht aanwezig zijn.

Thermische zonne-energie

Zonnepanelen worden gebruikt wanneer het type energie dat nodig is warmte is. Thermische zonnepanelen werken door zonlicht te absorberen en om te zetten in bruikbare thermische energie, die voornamelijk wordt gebruikt om watertanks te verwarmen. Een thermisch zonnepaneel kan worden aangeduid als een zonneboiler, zonnewaterpaneel of thermische zonnecollector.

Beperkingen op zonne-energie

Beperkingen op zonne-energie

Hoewel zonne-energie enkele voordelen heeft in vergelijking met alternatieve energiebronnen, heeft het nog steeds beperkingen. Zonder een opslagsysteem is zonne-energie beperkt, omdat het een intermitterende energiebron is: toegang tot direct zonlicht is alleen op bepaalde tijden beschikbaar en de weersomstandigheden kunnen fluctueren.

Zonnetechnologieën hebben ook veel ruimte nodig om de energie van de zon in bruikbare hoeveelheden op te vangen. Er zijn echter oplossingen die sommige van deze zorgen kunnen wegnemen en helpen om een ​​constante bron van energie te bieden. Een oplossing zou de combinatie van een waterpomp en zonnepanelen kunnen zijn.

Opslag van zonne-energie

Accupacks zijn ontwikkeld voor huishoudelijke en commerciële toepassingen, zodat consumenten overdag energie kunnen verzamelen en deze opgeslagen energie later op de avond kan worden gebruikt. Dit klinkt aantrekkelijk, zeker als je gasloos wil wonen.

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply