23

Stappenplan voor het verduurzamen van je woning

Al decennialang is bekend dat we echt anders moeten gaan leven, willen we de aarde ook voor toekomstige generaties een fijne plek houden om te leven. De afgelopen jaren zijn er steeds meer daadwerkelijke stappen gezet om dit te bewerkstelligen. In 2019 is bijvoorbeeld door de Nederlandse overheid het Klimaatakkoord gepresenteerd. Hierin is afgesproken dat, ten opzichte van 1990, in 2030 49 procent minder CO2 uitgestoten moet worden. Om dit streven te halen zullen in 2030 anderhalf miljoen woningen gasloos moeten zijn, en in 2050 zelfs alle woningen. Haast alle nieuwbouwwoningen zijn al gasloos, maar bij oudere woningen kan een flinke verbouwing nodig zijn.

Voordelen van een energiezuinige woning

Elke nieuwbouwwoning die vanaf 2020 is gebouwd, is een nul-op-de-meterwoning. Er is geen gasaansluiting meer, en de benodigde elektra wordt zelf opgewekt. Eigenaren en bewoners van een dergelijke woning betalen niets of vrijwel niets meer voor hun energie. Naast dat het goed is onze planeet, is het dus ook goed voor je eigen portemonnee. Woningen met een energielabel A leveren daarnaast tot maximaal zestien procent meer op bij verkoop dan een woning met een G-label, en worden tevens sneller verkocht. Wat ook erg fijn is? Het is een stuk comfortabeler leven in een energiezuinige woning.

Voordelen van een energiezuinige woning

Financiering van een verbouwing om te verduurzamen

Maar hoe zit dat met oudere woningen? Ook deze kunnen energieneutraal worden gemaakt. Hoewel het veel oplevert, vraagt het echter vaak wel een behoorlijke investering. Heb je niet voldoende spaargeld? Door de strengere hypotheekeisen en hoge woningprijzen wordt een verbouwing financieren met een lening steeds populairder. Het grote voordeel is dat je de rente over deze lening mag aftrekken van de belasting. Er geldt hetzelfde fiscale voordeel als bij de aftrek van de hypotheekrente.

Welke opties zijn er eigenlijk allemaal als je je woning wil verduurzamen?

1.      Dak-, vloer- en gevelisolatie (laten) aanbrengen

In een oudere woning is het meest belangrijk eerst te investeren in bouwkundige verduurzamingsmaatregelen. Dit levert verhoudingsgewijs het meeste op ten opzichte van de te maken kosten. Dubbelbaksteens gevels kun je met diverse materialen binnenin laten isoleren. Is dat niet mogelijk, dan kan ook aan de buitenzijde een isolerende stuclaag een groot verschil maken. Daarnaast trekt er vaak veel kou vanuit de kruipruimte of kelder omhoog de woning in, en gaat veel warmte verloren via het dak. Ben je zelf een beetje handig met klussen? Dan kun je met wat hulp onder de vloer of het dak prima een isolerende laag aanbrengen. Een geïsoleerde woning heeft vaak al snel de helft van de verwarmingskosten dan een slecht geïsoleerde woning. 

2.      Isolerend glas laten plaatsen

Heeft je woning nog ramen van enkel glas? Vooral dan is het een goed idee om deze te laten vervangen door HR++-glas. Dubbel glas laten vervangen heeft minder invloed op je energieverbruik en je energielabel, maar zorgt wel voor een aangenamer binnenklimaat.

3.      Opties onderzoeken om je woning te verwarmen

Het plaatsen van een warmtepomp is in nieuwbouwwoningen de standaard. Veel bestaande woningen in ons land hebben echter nog een cv-ketel. Vanwege de lange levensduur hiervan is het goed om nu al over een alternatieve manier van verwarming na te denken. In een bestaande woning heeft het plaatsen van een warmtepomp alleen zin als er eerst voldoende geïsoleerd is. Omdat het al met al een behoorlijke investering vraagt, is het belangrijk om te kijken welke plannen je gemeente heeft. Veel gemeentes zijn namelijk momenteel aan het onderzoeken of het mogelijk is een warmtenet in wijken aan te leggen. Mocht dat het geval zijn, dan is het zonde om nu in een prijzige warmtepomp te investeren.

4.      Zonnepanelen laten plaatsen

Tot slot is ook het laten plaatsen van zonnepanelen een optie om je huis te verduurzamen. Hierbij gaat het niet om vermindering van je energieverbruik, maar zelf opwekking hiervan. Met zonnepanelen wek je duurzame energie op, en dit draagt dan ook flink bij aan een beter energielabel.

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply