flexa creations

Geloof dat ik nu wel weer over oranje kan praten… Ik praat immers graag over oranje, omdat ik graag meer ‘Tangarine Tango’ (dé kleur van 2012) bij iedereen in huis wil krijgen… Want: Oranje geeft je plezier en brengt harmonie en oranje gewoon een positieve kleur is die wij in deze tijden een extra beetje nodig hebben… 
Ik zag dat Flexa Creations in haar verflijn mooi ‘retro vibe’ als oranje heeft zitten. Hieronder een ruimte drie maal anders…. Welke spreekt het meeste aan?!? 

I think I can talk again about orange yet (aiaiai football) My mission is still: Tangerine Tango is the color of 2012, so everyone can have more orange in the house! In fact: Orange gives you pleasure and brings harmony. Orange is just a positive color we need in these times
I saw that Flexa Creations in its paint-line nice ‘retro vibe’ as orange. Above is a space three times different …. What speaks most?!?