een Scandinavisch zomerhuisje

Ik heb me voorgenomen dit jaar meer mensen aan het oranje te krijgen, dus vandaag weer een nieuwe inspiratieboost! Ik zag een interessant artikel op internet, waarin de kleur oranje wordt ontrafeld. Zo lees ik daar bijvoorbeeld de psychologische drijfveren van oranje: oranje brengt behoefte aan rust en privacy, het motto is leef en laat leven. Oranje helpt om te kunnen genieten van de genoegens van het leven……
Kijk! Wat trendwatchers over 2012 zeiden (terugtrekken en lekker genieten), klopt dus met deze oranje-psychologie. Het artikel sluit af met de strofe: ‘Een tekort aan oranje duidt op verlies aan motivatie en kan leiden tot een laag zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld en heil zoeken in de eenzaamheid van de eigen gedachten en gevoelens’….. Oei! Laten we dus maar gewoon uitbundig gaan genieten van ‘Tangerine Tango’!
Kijk voor nog meer inspiratie ook eens op mijn pinterest board

een oranje slaapkamer
een mooie combi: oranje, roze en rood…
brutaal oranje van vt wonen

I have planned in 2012 that more people get orange in the house, so today a new inspiration boost! I saw an interesting article on the internet where the color orange is unraveled. So I read the psychological drive of orange: Orange brings need for peace and privacy, under the motto: live and let live. To enjoy the pleasures of life ……

Look! What trend watchers said about 2012 is so right with this orangepsychology. The article ends with: A shortage of orange indicates loss of motivation and can lead to low self esteem and seek refuge in the solitude of his own thoughts and feelings.” Oops! So let’s just go enjoy exuberant ‘Tangerine Tango!