Weer een erg leuk idee van ixxi: een Beatrixxi. Een goed idee als actie voor de...