De kopertrend is echt een blijvertje, al een hele poos zie je meer en meer koper