Weer een erg leuk idee van ixxi: een Beatrixxi. Een goed idee als actie voor de troonswisseling. Je kunt een foto...