Ik heb laatst een project gedaan waarbij ik de inrichting van 2 kantoorlokalen voor Greenwish heb gerealiseerd. Zij zitten inmiddels in een bedrijvenverzamelpand in Utrecht. Voor hen heb ik, voor bij een lange tafel waaraan geluncht en vergaderd wordt, retro lampenkappen verzameld. Het brengt veel sfeer en de stof helpt voor de akoestiek. Handig…

Not long ago I did a project where I design 2 office spaces for Greenwish. They are now in a single building for small compagnies in Utrecht. I have collected for a long table, for lunch and holding meetings, retro lampshades. It brings a lot of atmosphere and the upholstery helps the acoustics.