Ga een project doen waar ‘geo’ heel belangrijk is. Voor de allereerste inspiratie pinterest ingedoken. Ik zag genoeg mooie en minder mooie voorbeelden voorbij komen. In ieder geval inspireren landkaarten veel mensen, er zijn allerlei kunststukken van gemaakt.
Zo maakt Shannon Rankin veel mooie voorwerpen van maps.

detail of Adaptation

Matthew Cussick heeft ook kunst van maps gemaakt, hij maakte nieuwe voorstellingen, gezichten en dergelijke. Knap gedaan.

Geronimo
Shauna

Dan is er ook nog Elisabeth Lecourt, zij maakte geografische jurken. Leuke modelletjes!

I’m doing a project where ‘geo’ is very important. First I viewed Pinterest for inspiration. I saw enough beautiful and less beautiful examples. I saw that maps has inspired many people, there are al lot pieces of art created.
For example, Shannon Rankin has made many beautiful objects of maps.
Matthew Cussick also makes art of maps, he made new ideas, faces and such. Well done.
Then there’s Elisabeth Lecourt  made
geographical dresses. Nice models!