een quote gevonden en zelf een beetje mooi gemaakt...

een quote gevonden en zelf een beetje mooi gemaakt…

Nadat ik deze quote vond en hem mooi had gemaakt, zag ik ineens dat je hem ook heel anders kunt lezen, dan ik hem in eerste instantie had gelezen. Nou ja… dat is eigenlijk wel vaker zo…. lees maar zoals je hem wilt lezen!