Shelf life

Een boekenkast kun je ook eens anders bekijken…. Kunstenaar James Hopkins heeft beslist een andere betekenis aan de boekenkast gegeven. Grappig dat hij het doodshoofd als uitgangspunt gebruikt, hij heeft blijkbaar voorzien dat dit erg hip zou worden. Ik vind het knap gevonden en krijg allemaal ideeën! Eén nadeel: je kunt er niet zomaar een boek uit trekken om de achterkant te lezen, dan is je hele vorm eruit. Nou ja… het oog wil ook wat.

You can see a bookcase differently …. Artist James Hopkins has definitely given new meaning to the bookcase. Funny that he used the skull as a starting point, he apparently anticipated that this would be very hip. I found it clever and get new ideas! One drawback: you can not just pull out a book to read, then your whole form is gone. Well … the eye wants something.