Voor een geo-project moest ik in een ronde gewelf-ruimte de koffiehoek aankleden. Er moest iets komen voor de akoestiek en de sfeer. Daarom heb ik akoestische panelen gemaakt en deze opgeleukt met grootmoeders borden. Deze borden heb ik beplakt met stickers in de vorm van landkaarten om weer terug te komen op het thema geo. Het is een kleurrijk geheel geworden, maar de ruimte was dan ook wit en wit en kon wel wat kleur gebruiken…..